Com invertir una cadena a Python?

Aquest article se centra en diferents programes per invertir una cadena de python, incloent bucles, recursivitat, sintaxi de slice estesa i funció invertida en python.

el llenguatge és abundant en solucions òptimes per a problemes que requereixen molt d’esforç i codi complex en altres llenguatges de programació. Una de les raons per les quals Python ha guanyat molta popularitat en l'última dècada va ser per la llegibilitat i la sintaxi fàcil que inclou. Un d'aquests conceptes és invertir una cadena en python. té moltes solucions per a aquest problema en particular. En aquest bloc, parlarem de diverses maneres d’invertir una cadena en python. Els temes següents es tracten en aquest article:Què és una corda?

A és un tipus de dades immutable a Python que no es pot canviar un cop ho declarem en un programa. Utilitzem cometes simples o dobles per declarar una cadena en python. A continuació es mostra un exemple per mostrar com es pot declarar una cadena en python.name = 'edureka' course = 'python' imprimir (nom) imprimir (curs)
 Sortida: edureka python

Indexació en cadenes

Per accedir al valor d'una cadena, podem utilitzar índexs. Els índexs són ubicacions de caràcters específics en una cadena. Per exemple, si tenim una cadena “edureka”, l’índex del caràcter ‘e’ serà 0 i al final de la cadena l’índex serà 6.

tutorial informàtica per a principiants pdf

indexació: com invertir una cadena a python-edurekaname = 'edureka' print (nom [4])

Sortida: és

Com invertir una cadena a Python?

  • Utilitzant la recursió
def rev (x): str = '' for i in s: str = i + str return str s = 'edureka' print (rev (s))
 Sortida: a kerude
  • Utilitzant A
def rev (s): if len (s) == 0: return s else: return rev (s [1:]) + s [0] s = 'edureka' print (rev (s))
 Sortida: akerude
  • Sintaxi de la secció estesa
name = 'edureka' print (nom [:: - 1]
 Sortida: akerude
  • Utilitzant Invertit
def rev (s): s = '' .join (reversed (s)) return s str = 'edureka' print (rev (str))
 Sortida: akerude

En els exemples anteriors, hem invertit la cadena mitjançant diferents enfocaments. El llenguatge de programació Python funciona amb moltes aplicacions , , , etc. Amb funcions i conceptes òptims, es fa més fàcil treballar amb Python amb resultats eficients. La creixent demanda ha atès moltes oportunitats laborals per als professionals del programari, cosa que fa que sigui extremadament important aprendre el pitó. Per dominar tots els conceptes fonamentals inscriviu-vos a edureka i iniciar el vostre aprenentatge.

Tens alguna pregunta? Esmenteu-los a la secció de comentaris, us respondrem el més aviat possible.