Gestió de fitxers a Java: com treballar amb fitxers Java?

En aquest article sobre Manipulació de fitxers a Java s’informarà sobre les diverses operacions que es poden realitzar amb fitxers Java amb ajuda d’exemples.

ser un dels llenguatges de programació més populars proporciona un ampli suport a diverses funcionalitats com ara la base de dades, endolls , etc. Una d'aquestes funcionalitats és la gestió de fitxers a Java. El tractament de fitxers és necessari per realitzar diverses tasques en un fitxer, com ara llegir, escriure, etc. En aquest article, us explicaré quines són les diverses operacions de fitxers a Java.A continuació, es tracten els temes següents en aquest article:Què és el tractament de fitxers a Java?

Gestió de fitxers a Java implica llegir i escriure dades en un fitxer. La classe File des del fitxer paquet java.io , ens permet treballar amb diferents formats de fitxers. Per utilitzar la classe File, heu de crear un objecte del fitxer i especifiqueu el nom del fitxer o el directori.Per exemple:

// Importeu la classe File import java.io.File // Especifiqueu el nom del fitxer File obj = new File ('filename.txt')

Java utilitza el concepte de flux per fer operacions d'E / S en un fitxer. Per tant, ara entenem què és un flux a Java.

Què és un flux?A Java, Stream és una seqüència de dades que pot ser de dos tipus.

1. Stream de bytes

Això s’incorpora principalment amb dades de bytes. Quan es proporciona una entrada i s’executa amb dades de bytes, s’anomena procés de gestió de fitxers amb un flux de bytes.

2. Corrent de caràcters

Character Stream és un flux que s’incorpora amb personatges. El processament de dades d’entrada amb caràcter s’anomena procés de gestió de fitxers amb un flux de caràcters.

Ara que ja sabeu què és un flux, aprofundim en aquest article sobre Gestió de fitxers a Java i coneixem els diversos mètodes útils per a operacions als fitxers, com ara crear, llegir i escriure.

Mètodes de fitxers Java

A la taula següent es mostren els diversos mètodes que s’utilitzen per realitzar operacions en fitxers Java.

xef vs titella contra jenkins
MètodeTipusDescripció
canRead ()BooleàComprova si el fitxer es pot llegir o no
canWrite ()BooleàComprova si el fitxer es pot escriure o no
createNewFile ()BooleàAquest mètode crea un fitxer buit
delete ()BooleàSuprimeix un fitxer
existeix()BooleàComprova si el fitxer existeix
getName ()CordaRetorna el nom del fitxer
getAbsolutePath ()CordaRetorna el nom de ruta absolut del fitxer
llargada()LlargRetorna la mida del fitxer en bytes
llista ()Cadena []Retorna una matriu dels fitxers del directori
mkdir ()BooleàCrea un directori

Ara comprenem quines són les diverses operacions de fitxers a Java i com realitzar-les.

Operacions de fitxers a Java

Bàsicament, podeu realitzar quatre operacions en un fitxer. Són els següents:

    1. Crea un fitxer
    2. Obteniu informació de fitxers
    3. Escriure a un fitxer
    4. Llegit des d’un fitxer

Ara, anem a conèixer els detalls de cadascuna d’aquestes operacions

1. Creeu un fitxer

En aquest cas, per crear un fitxer podeu utilitzar el fitxer createNewFile () mètode. Torna aquest mètode cert si el fitxer s'ha creat correctament i fals si el fitxer ja existeix.

Vegem un exemple de com crear un fitxer Java .

package FileHandling // Importa la classe File import java.io.File // Importa la classe IOException per gestionar els errors importació java.io.IOException classe pública CreateFile {public static void main (String [] args) {try {// Creació d’un objecte d'un fitxer Fitxer myObj = new File ('D: FileHandlingNewFilef1.txt') if (myObj.createNewFile ()) {System.out.println ('File created:' + myObj.getName ())} else {System. out.println ('El fitxer ja existeix.')}} catch (IOException e) {System.out.println ('S'ha produït un error.') e.printStackTrace ()}}}

Al codi anterior, un fitxer anomenat NewFilef1 es crea a la ubicació especificada. Si hi ha un error, es gestiona al fitxer . Comprovem la sortida en executar el codi anterior:

Sortida:

Fitxer creat: NewFilef1.txt

Un cop entès això, vegem com obtenir informació sobre fitxers.

theano vs tensorflow vs keras

2. Obteniu informació sobre fitxers

Vegem com obtenir informació de fitxers mitjançant diversos mètodes amb l'ajut del codi d'exemple següent

package FileHandling import java.io.File // Importa la classe File classe pública FileInformation {public static void main (String [] args) {// Creació d’un objecte d’un fitxer File myObj = New File ('NewFilef1.txt') si (myObj.exists ()) {// Retorn del nom del fitxer System.out.println ('Nom del fitxer:' + myObj.getName ()) // Retorn del camí del fitxer System.out.println ('Camí absolut: '+ myObj.getAbsolutePath ()) // Es mostra si el fitxer es pot escriure System.out.println (' Escrivible: '+ myObj.canWrite ()) // Es mostra si el fitxer es pot llegir o no System.out.println (' Llegible '+ myObj.canRead ()) // Tornant la longitud del fitxer en bytes System.out.println (' Mida del fitxer en bytes '+ myObj.length ())} else {System.out.println (' El fitxer no existeix.') } } }

Quan executeu el programa anterior, obtindreu la informació del fitxer tal com es mostra a la sortida següent:

Sortida:

Nom del fitxer: NewFilef1.txt Camí absolut: D: FileHandlingNewFilef1.txt Escriptura: cert Llegible cert Mida del fitxer en bytes 52

Així és com heu d’escriure un programa per obtenir la informació del fitxer específic. Ara anem més enllà i veurem dues operacions més al fitxer. és a dir, operacions de lectura i escriptura.

com convertir el doble a enter en Java

3. Escriviu a un fitxer

A l'exemple següent, he utilitzat el fitxer FileWriter classe juntament amb la seva write () mètode per escriure text al fitxer. Anem a entendre-ho amb l’ajut d’un codi.

package FileHandling // Importa la classe FileWriter importa java.io.FileWriter // Importa la classe IOException per gestionar els errors d'importació java.io.IOException classe pública WriteToFile {public static void main (String [] args) {try {FileWriter myWriter = new FileWriter ('D: FileHandlingNewFilef1.txt') // Escriu aquest contingut al fitxer especificat myWriter.write (Java és el llenguatge de programació més destacat del mil·lenni! ') // El tancament és necessari per recuperar els recursos assignats myWriter.close () System.out.println ('S'ha escrit correctament al fitxer.')} Catch (IOException e) {System.out.println ('S'ha produït un error.') E.printStackTrace ()}}}

Sortida:

S'ha escrit correctament al fitxer

Quan executeu el fitxer, el text anterior, ' Java és el llenguatge de programació més destacat del mil·lenni. ”S’introduirà al fitxer que heu creat. Podeu comprovar-ho obrint el fitxer a la ubicació especificada.

Ara anem més enllà i entenem l’última operació del fitxer, és a dir, Llegiu un fitxer

4. Llegiu des d'un fitxer

A l'exemple següent, he utilitzat la classe Scanner per llegir el contingut del fitxer de text.

package FileHandling // Importa la classe File import java.io.File // Importa aquesta classe per gestionar errors importa java.io.FileNotFoundException // Importa la classe Scanner per llegir fitxers de text importa java.util.Scanner classe pública ReadFromFile {public static void main (String [] args) {try {// Creació d'un objecte del fitxer per llegir les dades Fitxer myObj = new File ('D: FileHandlingNewFilef1.txt') Scanner myReader = nou Scanner (myObj) mentre que (myReader.hasNextLine ()) {String data = myReader.nextLine () System.out.println (data)} myReader.close ()} catch (FileNotFoundException e) {System.out.println ('S'ha produït un error') e.printStackTrace ( )}}}

Quan executeu el programa anterior, mostrarà el contingut present al fitxer donat.

Sortida:

Java és el llenguatge de programació més destacat del mil·lenni.

Així funciona. Per tant, es tractava de diverses operacions de fitxers a Java. Amb això, arribem al final d’aquest article sobre Gestió de fitxers a Java. Espero que us hagi resultat informatiu. Si voleu obtenir més informació, podeu consultar el nostre també.

Consulteu el per Edureka, una empresa d'aprenentatge en línia de confiança amb una xarxa de més de 250.000 estudiants satisfets repartits per tot el món. Estem aquí per ajudar-vos en tots els passos del vostre viatge; per convertir-vos en una pregunta a part d’aquestes entrevistes java, oferim un pla d’estudis dissenyat per a estudiants i professionals que vulguin ser desenvolupador de Java.

Tens alguna pregunta? Si us plau, mencioneu-lo a la secció de comentaris d'aquest article 'Gestió de fitxers a Java' i us respondrem el més aviat possible.